Hiển thị tất cả 6 kết quả

null

Phòng Couple Suite Hạng phòng danh cho 2(+) hướng nhìn ra biển
2(+) Người 60m2
01 Phòng Sea View
null

Phòng Family Suite FLC Sầm Sơn Hạng phòng danh cho 4(+) hướng nhìn ra biển
4(+) Người 66m2
02 Phòng Sea View
null

2(+) Người 33m2
01 Phòng Seaview
null

2(+) Người 55m2
01 Phòng Lake View
null

Phòng Grand Suite Hạng phòng gia đình dành cho 4(+) người
4(+) Người 72m2
02 Phòng Lakeview
null

Phòng Studio Suite FLC Sầm Sơn Hạng phòng danh cho 2(+) hướng nhìn ra biển
2(+) Người 43m2
01 Phòng Sea View